Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Προσωπικές Πληροφορίες
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων του παρόντος δικτυακού τόπου στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση κάνοντας κλικ εδώ. Οι πληροφορίες που συλλέγονται και αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων μας υπόκειται στη συναίνεση σας και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και την αποθήκευση των δεδομένων σας είναι η
Mirrini Co. Λυκαβηττού 1 56431 Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη
email: info@mirrini.com
fax +30 2315526064
τηλέφωνο +30 2315526064
Για να σας παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και προϊόντα που η Mirrini Co έχει να προσφέρει, ζητάμε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες (προσωπικά δεδομένα) κατά την εγγραφή σας στο mirrini.com καθώς και όταν κάνετε μια online αγορά, σύμφωνα με το Νόμο 2472/1997 , του νόμου 2774/1999 όπως ισχύει, καθώς και την κοινοτική νομοθεσία και τις αρχές του δικαίου. Εκτιμούμε και σεβόμαστε την ιδιωτική σας ζωή κατά το μέγιστο δυνατό και αναγκαίο βαθμό για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας και την καλή χρήση της από εσάς.

Σας βεβαιώνουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία μας παρέχετε μέσω της Ιστοσελίδας παραμένει αυστηρά εμπιστευτική.

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις
Η χρήση του δικτυακού τόπου www.mirrini.com διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του δικτυακού τόπου www.mirrini.com συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
Α.1 Οποιεσδήποτε ερωτήσεις, διευκρινίσεις ή παράπονα σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις θα πρέπει να απευθύνεστε στην Mirrini Co., στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@mirrini.com
Α.2 Η Mirrini Co. είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας και κάθε και όλων των δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) που απορρέουν από την ιστοσελίδα. Η χρήση της ιστοσελίδας, καθώς και την απόσπαση, αντιγραφή, αποθήκευση, τροποποίηση ή / και διανομή του περιεχομένου του (εν όλω ή εν μέρει) απαγορεύεται αυστηρά χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Mirrini Co. για το σκοπό αυτό.
Α.3 Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Mirrini Co. αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, ως προς την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα, έτσι η Mirrini Co. δεν θα ευθύνεται για οποιοδήποτε πρόσωπο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία επήλθε , οι οποίες μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
Α.4 Ενώ κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της ιστοσελίδας, η Mirrini Co. κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια του περιεχομένου του κατά το χρόνο της απόσπασης (δηλαδή την τιμολόγηση, την περιγραφή των προϊόντων, κ.λπ.), η Mirrini Co. δεν θα έχει, για την προστασία των πελατών , επεξεργαστεί παραγγελίες που περιείχε σημαντικά λάθη στην τιμολόγηση ή / και περιγραφή των εμπορευμάτων (όπως περιέχονται στην Ιστοσελίδα) και οι πελάτες θα ενημερωθούν μέσω e-mail για το σκοπό αυτό, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν ήδη καταχωρίσει κατά την εγγραφή τους.
Α.5 Όλα τα προϊόντα που εκτίθενται προς πώληση υπόκεινται σε διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση που παραγγέλθηκαν προϊόντα και καθίστανται μη διαθέσιμα, η Mirrini Co. πρέπει να ενημερώσει με e-mail τους πελάτες του το ταχύτερο.
Α.6 Όλες οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ, όπως ισχύει στην Ελλάδα από καιρό σε καιρό.

Σήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο που διατίθεται στην Ιστοσελίδα, που περιλαμβάνονται αλλά δεν περιορίζονται σε κείμενο, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, ηχητικά κλιπ, συλλογές δεδομένων και λογισμικό, καθώς και η συλλογή εκεί (συλλογικά, το «Περιεχόμενο») είναι ιδιοκτησία της Mirrini Co., τις θυγατρικές, τους συνεργάτες ή τους δικαιοπαρόχους της. Όλες οι εμπορικές ονομασίες, προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα είναι τα εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες και σήματα υπηρεσιών της Mirrini Co. εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Δεν επιτρέπεται η διανομή των προϊόντων ή την προσφορά υπηρεσιών στο πλαίσιο ή σε σχέση με ή άλλη χρήση ή αναπαράγουν αυτά τα εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες και σήματα υπηρεσιών, ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε meta tags ή άλλο «κρυφό κείμενο» χρησιμοποιώντας αυτά τα εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες και σήματα υπηρεσιών, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη άδεια της Mirrini Co. ή τον ιδιοκτήτη του εν λόγω εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες και σήματα υπηρεσιών. Εκτός από τα οριζόμενα στις «περιορισμένες άδειες» στην παρακάτω ενότητα, ή όπως απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ούτε το περιεχόμενο ή εμπορικά σήματα ούτε οποιοδήποτε τμήμα του δικτυακού τόπου, να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να πωληθεί, να μεταπωληθεί, να προσεγγιστεί, τροποποιημένο ή ειδάλλως να χρησιμοποιηθεί, εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας.

Ασφάλεια
Τα διάφορα μέτρα ασφαλείας, όπως SSL υλοποιείται από εμάς σύμφωνα με τα πρότυπα της βιομηχανίας για την προστασία της ασφάλειας των προσωπικών σας πληροφοριών, καθώς και ευαίσθητες πληροφορίες (όπως αριθμό πιστωτικής κάρτας) τόσο online όσο και offline. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια στο site, μπορείτε να μας στείλετε email κάνοντας κλικ εδώ.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Δεδομένου ότι η ανάγκη των πελατών μας και η εταιρεία εξελίσσεται διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά την κρίση μας. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου μας θα αρχίσει να ισχύει από την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε σε αυτό το site. Ως εκ τούτου, σας ενθαρρύνουμε να επισκεφθείτε αυτό το τμήμα του site μας τακτικά προκειμένου να τηρείται ενήμερη για τυχόν αλλαγές. Παρακαλώ σημειώστε, ότι τα δικαιώματά μας να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σας θα πρέπει να βασίζεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ισχύουν κατά το χρόνο οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται.